Hệ thống gồm các VIDEO của các chuyên gia về các kỹ năng kinh doanh, kỹ năng mềm, các bộ phim nổi tiếng ( được đánh giá 7.5 + ).
Mặt khác ứng dụng công nghệ Live Transcription ( klick vào một câu lặp lại đoạn hội thoại đó ) giúp bạn có thể nghe đi nghe lại một câu mà bạn yêu thích ...
Đây là chương trình giúp các bạn duy trì khả năng tiếng anh thụ động ( NGHE, ĐỌC ), Áp dụng thêm Comment để tăng khả năng tương tác và kỹ năng VIẾT, tới CLB để duy trì phát triển kỹ năng NÓI