neu.vn

Một tuần 2 buổi ( Mỗi buổi: từ 18h30 - 20h00 -  3 phần: Game - Study - Free Talk )
Kinh phí: 200 k / Tháng - Thời gian tham gia tối thiểu 3 tháng ( 1 tháng học phát âm chuẩn ) 
Địa điểm: Chúng tôi sẽ thông báo sau khi bạn đăng ký 
Lộ trình tham gia: Chúng tôi sẽ tư vấn sau khi bạn tham gia

Trước hết bạn điền vào Form đăng ký dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn và sắp xếp cho bạn phù hợp